Szemétgyűjtés 2009-ben is

2009. április 3. 15:02

Az egyesület 2009. április 18-án szemétszedési akciót szervez a faluban és környékén.

 

Gyülekező: 1330 - kor az orvosi rendelő előtt.

 

Környezetünk tisztántartása érdekében, kérjük segítő közreműködésüket!

Farsangi bál és borverseny

2009. február 12. 09:09

Az egyesület 2009. február 28-án este 9 órától a Faluházban „batyus” farsangi bált szervez.

 

Jelentkezni lehet február 26-ig Kálmán Lászlónénál vagy az egyesületi tagoknál.
A belépő 1500 Ft/fő.

 

A maskarába, jelmezbe öltözötteket külön értékeljük!

 

A bál előtt borversenyt tartunk sótonyi borokkal.
Eredményhirdetés: kb. 18:00

Szüreti felvonulás

2008. szeptember 17. 16:10

Az Összefogás Sótonyért Egyesület 2008. október 4-én (szombaton), du. 3 órától szüreti felvonulást szervez a falu utcáin.

 

Rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
(Eső esetén a felvonulás elmarad.)

 

Este 8 órától a Faluházban szüreti „batyus” bált rendezünk.
Belépő: 1500 Ft/fő

Közhasznúsági Jelentés - 2007. év

2008. június 18. 14:07

1. Számviteli beszámoló

A társaság 2007. évi egyszeres könyvviteli nyilvántartása és az érvényes számviteli törvény valamint a 224/2000.(XII.19.) sz. Kormányrendelet alapján készítette el a beszámolót, mely ezen jelentés melléklete.
 

A 2007. évi eredmény-kimutatás szintén a jelentés melléklete. A társaság 2007. évi bevételei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés
2007. ezer Ft
Összes bevétel
602
Összes ráfordítás
92
Tőkeváltozás
510

 

 

 

2. Költségvetési támogatások.

A társaság a központi költségvetésből nem kapott támogatást.
 

A költségvetés más alrendszeréből:
Sótony Község Önkormányzatától kapott 100.000 Ft működési támogatást 2007. évben.
A 100.000 Ft támogatást a 2008. évi közhasznú feladatok között megfogalmazott célokra tudja felhasználni az Egyesület, mivel a pénzügyi folyósítás december hónapban történt.

 

 

3. A társaság vagyonának alakulása:

 

Megnevezés
2007. év Ezer Ft
1.
Befektetett eszközök
20
2.
           Tárgyi eszközök  (földvásárlás)
20
3.
Forgóeszközök
490
4.
     Követelések
0
5.
      Pénzeszközök
490
6.
Eszközök összesen:
510

 

 

4. Bevételek részletezése:

 

 

Megnevezés
2007. Ezer forint
1.
Összes közhasznúsági bevétel
602
2.
Alapító tagoktól kapott támogatás
144
3.
Polgármester tiszteletdíjának felajánlása
237
4.
Sótonyi Egyház támogatása
10
5.
SáGa Foods Zrt. támogatása
30
6.
Sótonyi Önkormányzat támogatása
100
7.
Tagok belépési díjából és tagdíjból
67
8.
Egyéb (  lekötött betét kamatból)
14

 

A bevételekből 2007. 12. 31-én 300 ezer forint lekötött betétben van elhelyezve  6%-os éves kamat mellett a SAVARIA Takarékszövetkezetnél. A kamatbevételek fedezik a bankszámla vezetés költségeit.

 

5. Költségek részletezése:

 

 

Megnevezés
2007. év ezer forint
1.
Anyagjellegű ráfordítások
7
2.
Személyi jellegű ráfordítások
0
3.
Értékcsökkenési leírás
20
4.
Egyéb ráfordítások
50
5.
Pénzügyi ráfordítások
15
6.
Rendkívüli ráfordítások
0
7.
Összesen:
92

 

Az anyagjellegű ráfordítások között az egyesületi bélyegző beszerzése került elszámolásra. A rendezvények lebonyolításához az egyesület vásárolt 2 db sátrat, melyet az értékcsökkenés soron mutatott ki 20 ezer forint összegben. A bankszámla vezetés díja 15 ezer forint a pénzügyi ráfordítások soron került kimutatásra.
Az Egyesület az egyéb ráfordítások között 30 ezer forint adományt (támogatást) számolt el az Ikervári Honismereti Szakkör támogatására. A Honismereti Szakkör vezetője Koszorús Ödön Tanár Úr készítette a 2007. májusban Toldi Lajos hegybíró emlékére állított kopjafát. Az egyéb ráfordítások között került még elszámolásra 16 ezer Ft az Egyesületi honlap elkészítésére, melyet Hőbér Szabolcs egyesületi tag tart karban.

 

6. Vezető tisztségviselők javadalmazása:

 

A társaság vezető tisztségviselői anyagi juttatásban nem részesültek.

 

7. Közhasznúsági tevékenység:

 

A társaság az alapszabály 3. bekezdésében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 

-         Sótony község szépítése, csinosítása,
-         A község kulturális életének élénkítése,
-         A falu és vidéke értékeinek, történelmének, hagyományainak felkutatása, ápolása,
-         A község fejlődését, haladását szolgáló tervek támogatása,
-         A műemlékek hatékonyabb védelme,
-         Az ifjúság nevelése a hagyománytiszteletre,
-         A lakosság összefogása, mozgósítása, a közösségi szellem erősítése a falu építése és szépítése érdekében

 

2007. évben végzett munkák:

 

-         A téli hónapokban az Önkormányzattal együttműködve a kultúrház udvarának rendezésében segítettek az egyesületi tagok.
-         Tavasszal szemétszedés szervezésére került sor.
-         A hagyományőrző Gyepűtiprás lebonyolításában az egyesület anyagilag nyújtott segítséget és az egyesületi tagok munkájukkal vettek részt az előkészületi munkákban.
-          Nyár folyamán egy alkalommal a családokat hívtuk a kultúrház udvarára szalonnasütésre.
-         Heti rendszerességgel gyerekeknek tömegsport (foci) szervezése (mérkőzések szervezése, szállítás lebonyolítása)
-         Október hónapban, a hagyományőrző szüreti felvonulás az esti batyus bállal került megszervezésre.
-         Ádvent harmadik vasárnapján, a templomtéren közös karácsonyfa díszités.

 

A 224/2000. (XII.19.) sz. Kormányrendelet alapján készített beszámoló az egyesület székhelyén (Sótony, József Attila utca 26.) megtekinthető.

Sótony, 2008.05.30


A jelentést összeállította: Vörös Istvánné (egyesületi tag)

Borverseny és szőlőbirtokossági fórum

2008. március 17. 12:30

Sótony Hegyközség vezetősége 2008. április 05.-én 18.00-kor a Sótonyi Faluházban tartja hegybirtokossági borversenyét.Meglepett

 Nevezés Sótonyi borokkal min. 1/2 liter mennyiségben történhet. A borversennyel párhuzamosan a borkorcsolyákat is díjazunk. A borokat és a borkorcsolyákat április 04.-én 16.00-18.00.ig, és április 05.-én 09.00-12.00-ig lehet benevezni.Király

 A jókedvről a pecöli Margaréta Asszonykórus és Petréd Andor hegedűművész gondoskodik.  Mosolygás

Szemétgyűjtés

2008. március 4. 22:52

Az egyesület 2008. március 8-án szemétszedési akciót szervez a faluban és környékén.


Gyülekező: 1330 - kor az orvosi rendelő előtt.


Környezetünk tisztántartása érdekében, kérjük segítő közreműködésüket! 

Farsangi bál

2008. január 22. 22:48

Az egyesület 2008. február 2-án este 8 órától a Faluházban „batyus” farsangi bált szervez.

 

Jelentkezni lehet január 30-ig Kálmán Lászlónénál vagy az egyesületi tagoknál.
A belépő 1500 Ft/fő.

 

A maskarába, jelmezbe öltözötteket külön értékeljük!
Tombolafelajánlásokat is szívesen fogadunk.

Szüreti mulatság

2007. szeptember 6. 20:22

Az egyesület előreláthatólag 2007. október 6-án, szombaton rendezi meg a hagyományos szüreti mulatságot. A program a délutáni felvonulással kezdődik. Este bált rendezünk.

Belépő: 1500 Ft

Szemétgyűjtés

2007. március 2. 12:24

Az egyesület 2007. március 16-án szemétszedési akciót szervez a faluban és környékén.

 

Zsákot biztosítunk, kesztyűt mindenki hozzon magával!


Gyülekező: 1330 - kor az orvosi rendelő előtt.


Környezetünk tisztántartása érdekében, kérjük segítő közreműködésüket! 

 

Indulás

2007. február 4. 21:11

Az Összefogás Sótonyért Egyesület 2006. októberében alakult meg.


Egyesületünk célja:

  • Sótony község szépítése, csinosítása
  • a község kulturális életének élénkítése
  • a falu és vidéke értékeinek, történelmének, hagyományainak felkutatása, ápolása
  • a község fejlődését, haladását szolgáló tervek támogatása
  • a műemlékek hatékonyabb védelme
  • az ifjúság nevelése a hagyománytiszteletre
  • a lakosság összefogása, mozgósítása, a közösségi szellem erősítése a falu építése és szépítése érdekében

Az egyesületbe felvételüket kérhetik azok a személyek, akik az egyesület célkitűzéseit elfogadják.


2006-ban szervezett programjaink:

  • játszótér festése
  • 2006. okt. 14: Szüreti felvonulás és bál
  • 2006. dec. 3: Műsor az "Idősek napi" rendezvényre

Az eseményekről készített képek megtekinthetők a "Képek" menüpont alatt.

A vendégkönyvbe várjuk az oldallal, vagy az egyesülettel kapcsolatos észrevételüket, javaslatukat, ötletüket!

<< | 1 | 2 |